donderdag 18 april 2013

Veranderen: allemaal in dezelfde bus? Alstublieft niet!

Het is een veelgehoorde kreet: “Om te kunnen veranderen is het nodig eerst allemaal op de zelfde bus te stappen…” In mijn beleving werkt dit niet.

Wanneer een bedrijf wil reorganiseren of veranderen laat het gewenste eindpunt zich over het algemeen helder en eenduidig formuleren. Waar het startpunt ligt is echter lang niet zo eenvoudig te bepalen.
Dat komt doordat de positie van een bedrijf in een veranderingstraject het gemiddelde is van de positie van alle individuele werknemers in dit veranderingstraject. Werknemers bevinden zich bij de start van een verandering niet allemaal op hetzelfde punt. Sommigen lopen achter, anderen lopen voor. De voorlopers worden de early adapters van de beoogde verandering.

Wanneer nu iedereen in dezelfde bus moet, wordt er van deze early adapters verwacht dat zij stoppen met voorlopen en zich confirmeren aan het gemiddelde. Het resultaat is frustratie en demotivatie bij deze voor een succesvolle verandering zo belangrijke groep.
Naast de demotiverende werking die deze formule heeft op de early adapters, kost het eenvoudigweg heel erg veel tijd en energie om iedereen in diezelfde bus te krijgen. Tijd en energie die ten koste gaat van de doorvoersnelheid van de beoogde verandering. Immers, volgens de ‘bustheorie’ kan pas gestart worden wanneer iedereen aan boord is…

Hoe moet het dan wel? Het succes van elke bedrijfsverandering wordt bepaald door de optelsom van de veranderingen van de individuele werknemers. Begeleidt en coach hen op een dusdanige wijze dat zij hun competenties en talenten maximaal kunnen benutten en (daardoor) intrinsiek gemotiveerd raken om de gewenste verandering te bewerkstellen. En laat hen hun eigen weg en startpunt bepalen…
Kortom, een succesvolle verandering begint met competentiegericht leidinggeven. Daarover later meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten