donderdag 25 april 2013

Competentiegericht en talentgericht leidinggeven

Functies bestaan per definitie uit vaardigheden, kennis en competenties. Met vaardigheden wordt bedoeld wat iemand kan, met kennis wat iemand weet en met competenties wat iemand (van nature) karakteriseert.

Competentiegericht leidinggeven betekent dus op een dusdanige wijze leiding geven dat datgene wat iemand van nature het beste kan, maximaal benut wordt. Met andere woorden: optimaal gebruik maken van talenten.
Op zich lijkt dat logisch. Tóch zijn bijna alle persoonlijke ontwikkelprogramma’s er op gericht om het gat te dichten tussen voor een functie theoretisch benodigde competenties en werkelijke persoonlijke competenties. De focus komt daarmee te liggen op het ontwikkelen van competenties die bij werknemers van nature niet of matig ontwikkeld zijn.

Dit levert over het algemeen weinig resultaat op. Ook dat is logisch. Er is een duidelijk verband tussen interesses, competenties en resultaten. Wat iemand goed kan, vindt hij leuk en wat iemand leuk vindt, lukt over het algemeen goed. De motivatie en interesse van werknemers om te focussen op van nature slecht ontwikkelde competenties is derhalve laag.
Veel beter is het daarom om te focussen op hoe wél ontwikkelde competenties zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Dit zal de motivatie, de interesse in het werk en daarmee de resultaten enorm bevorderen. Dit vergt echter een cultuuromslag en een andere denk- en werkwijze van management.

Om competentiegericht te kunnen leiding geven zal management zelf als belangrijkste competenties niet alleen meer de operationele effectiviteit, maar ook de interpersoonlijke effectiviteit moeten beheersen. Naast zaken als kwaliteitsbewustzijn, resultaatgerichtheid en het kunnen stellen van prioriteiten worden zaken als beïnvloeden, inlevingsvermogen, omgevingssensitiviteit en communicatie belangrijke managementeigenschappen.
Het huidig management is echter veelal aangesteld in een tijd dat er van competentiegericht leidinggeven nog geen sprake was. Voor sommigen van hen zal deze stijl van leidinggeven dan ook een hele klus worden…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten