donderdag 4 juli 2013

Loyaliteit en commitment versus langdurig dienstverband

Als interim manager wordt mij vaak de vraag gesteld hoe het gesteld is met mijn commitment en loyaliteit ten aanzien van het bedrijf waar ik mijn diensten aanbiedt. De achterliggende vraag is: ”hoe kan iemand die tijdelijk ergens werkzaam is, loyaal en gecommitteerd zijn?”

Kennelijk wordt er een rechtstreeks verband gelegd tussen commitment en loyaliteit enerzijds en de wens tot een langdurig dienstverband anderzijds.
Meestal vertel ik het verhaal van een werknemer die ik tijdens één van mijn opdrachten sprak. Hem stelde ik de vraag: “wat vind je eigenlijk van je baan?” Hij antwoordde: “De eerste vijf jaar waren geweldig!” “En daarna? ” “Tja, wat zal ik er eens van zeggen… Het is werk…”

Deze man werkte op dat moment tweeëntwintig jaar bij dit bedrijf en werkte daar dus al zeventien jaar met tegenzin. Dat heeft helemaal niets meer met commitment en loyaliteit te maken. Niet aan zichzelf, maar ook zeker niet aan het bedrijf waar hij werkt.
Waardoor wordt commitment en loyaliteit dan wel bepaald? Niet door een (loze) afspraak te maken over de lengte van een dienstverband, maar door afspraken te maken over een takenpakket en een resultaat. Zowel inhoudelijk, als in de tijd.

Voor een interimopdracht lijkt dit vanzelfsprekend. Toch gebeurt het lang niet altijd. Bij mensen met een vaste aanstelling gebeurt het (bijna) nooit, terwijl het ook hier heel normaal zou moeten zijn dat periodiek wordt vastgelegd wat werkgever en werknemer van elkaar mogen verwachten. De vraag hoelang en onder welke condities werkgever en werknemer interessant voor elkaar blijven, zou daarbij een heel normale moeten zijn.
Voor de meeste werkgevers en werknemers is dit echter een brug te ver en wordt hier nooit over nagedacht, laat staan gesproken. Vooral niet klagen, houden wat je hebt en indien de situatie na vele jaren tegenzin echt onhoudbaar wordt, stiekem solliciteren. Dat maakt je kennelijk gecommitteerd en loyaal…

Voor mij als interim manager is het vastleggen van de condities de basis. Er worden heldere afspraken gemaakt over de inhoud van het takenpakket, over de duur van de opdracht en over de resultaten, die gedurende de afgesproken tijd bereikt moeten worden.
Dit zorgt voor duidelijkheid en voor commitment en loyaliteit. Aan het resultaat, en daarmee ook aan het bedrijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten