donderdag 9 mei 2013

Software en daaraan verbonden licenties: hoe te besparen?

Onlangs stond in de krant dat het Rijk wil snijden in softwarekosten Oracle, SAP en Microsoft. Dat is een nobel streven, maar wanneer er gesneden dient te worden in software, neem dan ook gelijk alle software onder de loep. En niet alleen bij het Rijk.
Het is verbazingwekkend hoeveel software geïnstalleerd is, waarvan gebruikers en beheerders geen idee hebben waarvoor de informatie die zij hierin invoeren dient. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, mits management dan maar weet waar dit toe dient. Dat valt echter vaak ook tegen. “Het moet nu eenmaal” is een vaak gehoord antwoord.
Wanneer daadwerkelijk onderzocht wordt waarvoor informatie ingevoerd wordt, blijkt dit vaak te gaan om te voldoen aan regelgeving, die reeds lang niet meer van toepassing is of aan processen, die reeds lang niet meer gevolgd worden. Hoe komt het dan, dat bij wijzigingen in regelgeving of processen, de ICT-infrastructuur niet meegenomen wordt? Hiervoor is een aantal redenen.
Ten eerste wordt het eenvoudigweg vaak vergeten. Nog steeds worden ICT-oplossingen niet gezien als integraal onderdeel van bedrijfsprocessen, maar als een soort lapmiddel om processen die niet werken beter te laten functioneren. Het moge duidelijk zijn dat dit niet werkt; een slecht proces wordt met een ICT-oplossing een slecht geautomatiseerd proces.
Ten tweede zijn bedrijven en instellingen ontzettend bang om ICT-structuren “uit te kleden”. Vaak met als argumentatie dat “het programma zo verankerd is in de systemen, dat afschaffing geen optie is, omdat dat alles raakt”. Wat “alles” is, is vervolgens onduidelijk.
Tenslotte  wordt onderzoek naar de efficiëntie van software of naar het aantal benodigde licenties negen van de tien keer uitbesteed aan de leverancier van de huidige software. De kans dat dit onderzoek als uitkomst heeft dat er flink bezuinigd kan worden is klein…
Het Rijk heeft dit nu dus eindelijk ingezien en wil onderzoeken of er gesneden kan worden in softwarekosten Oracle, SAP en Microsoft. Hiervoor wordt een ambtenaar aangesteld en een werkgroep geformeerd. Dat is op zich een goed plan, maar wat gaat deze werkgroep eigenlijk doen? Het onderzoek is immers al geweest; de uitkomsten duidelijk. De gevolgen van de uitkomsten overigens een stuk minder.
Het onderzoek waarover het hier gaat betreft een contractoptimalisatie met Oracle. Oracle had becijferd dat er voor 864.000 euro nieuwe licentiekosten per jaar benodigd waren. Na eigen onderzoek becijferde de overheid “slechts” 570.000 euro nieuwe licentiekosten. Het Ministerie meldt trots een besparing van 34 procent…
Een aantal dingen verbaast me daarover. Ten eerste dat het hier natuurlijk niet gaat over een besparing; er worden namelijk nog steeds 570.000 euro per jaar nieuwe kosten gemaakt. De zogenaamde besparing is geen besparing, maar geld dat niet wordt uitgegeven.
Het tweede dat me verbaast is dat een bedrijf als Oracle, dat dus eenvoudigweg grove fouten maakt in hun berekeningen, gewoon aan kan blijven als preferred supplier.
Tenslotte verbaast me dat in het persbericht gemeld wordt: “de lagere beheerkosten door de geoptimaliseerde inrichting zijn niet in de cijfers meegenomen”. Hoezo niet? Dat is toch de essentie van waar de werkelijke besparing ligt?
Kortom, werkgroep: onderzoek eens welke pakketten niet aansluiten op de werkelijkheid, wat de inefficiëntie is van deze pakketten (teveel aan licenties, onderhoud en extra werk) en reken eens door wat de ROI is wanneer deze pakketten ontmanteld zouden worden en zouden worden vervangen door moderne pakketten met een (veel) goedkopere licentiestructuur en geen onnodige onderhoudskosten. Ik schat hooguit twee jaar...
Onderneem vervolgens actie tot vervanging en kijk daarbij eens buiten de gevestigde orde. Bij leveranciers, die het te automatiseren proces als uitgangspunt nemen, die een licentiemodel bieden dat goedkoper, efficiënter en flexibeler is en die gecommitteerd zijn aan hun klant. Keuze genoeg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten